Falköga är glada att kunna välkomna Andreas Gartzell till teamet

Därför tillsätter vi en styrelseordförande – VD Carl-Magnus Falk kommenterar utnämningen

Att vi väljer att tillsätta en extern styrelseordförande är ett led i vårt långsiktiga arbete. Andreas Gartzell har mångårig erfarenhet från att arbeta som hög chef med ansvar för många medarbetare. Hans kunskaper är därför mycket värdefulla för Falköga. Jag insåg redan i steg ett att detta är ett kompetensområde som vi behöver satsa på särskilt, vilket vi gör genom att utse Andreas Gartzell till styrelseordförande. För att kunna växa som företag och kontinuerligt anställa nya medarbetare, så som Falköga nu gör, är det oerhört viktigt att satsa på företagskulturen. För Falköga är företagskulturen grundstenen i vår affärsmodell som ju i allt väsentligt handlar om att skapa engagemang för våra uppdragsgivare. Även om jag personligen är en mycket engagerad och känslosam person som lever jobb 24/7 betyder det givetvis inte att jag per automatik lyckas överföra detta på mina nya medarbetare och skapa den företagskultur jag drömmer om. Detta är för mig givet och något vi självklart förhåller oss till och som vi har en handlingsplan för. Andreas Gartzell har hittills varit ovärderlig i sin rådgivning på detta område. Och att ha hans kompetens i ryggen stärker mig i min roll som VD och gör att jag kan känna trygghet i dom beslut jag vill driva igenom. Jag kommer aldrig att påstå att jag har alla svaren. Ett citat av Ingvar Kamprad som kommer väl till pass: “Misstro den som tror sig veta och kunna allt.”

Andreas Gartzell bidrar även med professionalism och struktur. Om jag är en person som fattar och driver igenom snabba beslut är Andreas Gartzell en person som hellre manar till eftertanke utan att för den skull vara en bromskloss. Varje organisation behöver någon som manar till eftertanke, så enkelt är det. Andreas Gartzell är den personen.

Andreas kommenterar sitt intåg på Falköga så här:

-Först av allt vill jag ta tillfället i akt att passa på att utrycka hur stolt jag är över att få bli en del av Falköga.

Hösten har nu så sakta gjort sitt intågande och den fantastiska sommaren vi nu lämnat bakom oss har blivit till härliga minnen. Vi har under året arbetat målmedvetet och vi är idag ett mycket bättre och klokare företag än vi var när vi i januari slog upp våra portar. Vi har haft förmånen att växa snabbt och glädjande är att efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden. Vi kommer under hösten arbeta vidare med att säkerställa en framgångsrik struktur och kvalitet samt jobba enligt våra strategier för att uppnå våra mål både kortsiktigt och långsiktigt.

Läs vår presentation av Andreas här