Budget & Lönsamhetsanalys

Företagsrådgivning är grundstenen i Falkögas verksamhet. Självklart är lönsamhetsanalys en stor del av hur det går för företag. För att inte tala om likviditetsbudget!
Kontakta oss här

Att ha kontroll över sitt kassaflöde är en grundförutsättning för att kunna driva ett lönsamt företag. Falköga hjälper er att etablera administrativa rutiner för ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter. Vi resonerar och analyserar resultatet tillsammans med er.

Redovisningen ger dig beslutsgrund som hjälper dig få en överblick över företaget och leda det i rätt riktning. Du får full koll på verksamhetens kontinuerliga ekonomiska utveckling. Vi arbetar med att ta fram en gratis Excelmodell för lönsamhetsanalys. Den kommer bli tillgänglig HÄR inom kort. För att hålla dig uppdaterad, anmäl er till nyhetsbrevet längst ner på sidan

Falköga – En stolt företagsvän till Musikbojen!

Falköga är mycket stolta över att vara en av Stiftelsen MusikBojens företagsvänner.  "Tack för allt ni gör på Falköga för att vi ska bli bättre. Det är också vår ambition – att det även med redovisning och bokföring ska vara klanderfritt" - Claire Rosvall, grundare...

Gemensam nätverksfrukost – Agoy och Falköga Business Group!

Agoy medverkar på Falköga Business Groups nätverksfrukost den 12 april!  Falköga har sedan start varit mycket delaktiga i Agoys utveckling. Vi är därför mycket glada att meddela att Agoy kommer medverka under Falköga Business Groups nätverksfrukost den 12 april. Agoy...

Carl-Magnus Falk – En berättelse

Falköga 2.0 - I huvudet på Carl-Magnus Falk! Till att börja med vill jag förmedla att det är med stor glädje jag skriver dessa rader till er. Jag är glad och tacksam för det som varit men framförallt över det Falköga är nu och fortsätter utvecklas mot. Det vi kallar...

Falköga Revision

Falköga Revisions mål är att vara mer än ”bara en revisor ni träffar en gång om året”. Falköga Revision vill hjälpa och stötta er verksamhet med den värdefulla erfarenhet vi samlat på oss under åren från vårt revisionsarbete.  Ett arbete som ger oss goda förutsättningar för benchmarking samt insikt i best practice.

Falköga Redovisning

Vårt mål är att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst medan vi håller ett Falköga på resten. Allt för Falköga handlar om att vara med och bidra till att förutsättningarna för Sveriges entreprenörer optimeras. Falköga Redovisning gör det komplexa enkelt genom sitt samarbete med Fortnox.

Intresserad av att anlita Falköga?

”Jag har nöjet av att använda Falköga som stöd till min bokföring. Hjälpen jag får är ovärderlig. Dom är proaktiva och ser lösningar även innan jag frågar. Bokföring och de formella delarna av att driva bolag är inte det som engagerar mig mest, men med Falköga är det även kul att prata siffror!”

Ole Utne

Ägare, Ole Utne Kommunikation AB

Jag kan verkligen rekommendera Falköga. Deras rådgivare är mycket kunniga, pedagogiska och kundvänliga. Jag får alltid snabba svar på mina frågor och jag känner att mitt företag är i trygga händer. De tar hand om min bokföring på ett bra sätt medan jag kan ägna mig åt det jag vill hålla på med istället.

Daniella Sjöqvist Francia Arambarri

Ägare , Elans Utbildning

”Vi i föreningen Demokratibygget är mycket nöjda med det stöd vi får inom bokföring och rådgivning från Falköga! Det är lätt att samarbeta, vi får goda råd och snabb återkoppling”

Helena Barrett

Föreläsare i demokratifrågor, Föreningen Demokratibygget

“Carl-Magnus har varit med oss från början som revisor och rådgivare. Han har varit ett ovärderligt bollplank vid både förvärv och försäljning av verksamheter. Carl-Magnus har både den bredd och det djup som krävs när bokföringen blir mer avancerad”.

Per Kristiansson

Delägare, Restaurangbolaget Elaka tre E3 AB, Möja Värdshus