Lär dig Excel

Utbildningsinformation

Varje månad kommer det hållas digitala utbildningssessioner av Carl-Magnus Falk.

Här nedan kan du läsa mer utbildningsinformation.

Vid frågor kontakta nellie.oxelmark@falkoga.com

 

Digitalt:

Microsoft Teams

 

Tid:

Start 09:00

Lunch 12:00-13:00

20 min paus under eftermiddagen

Slut 17:00

 

Inför utbildning: 

Vid din anmälan kommer en faktura att skickas till den e-postadress som du har angivit i kontaktformuläret.

Teamslänk skickas till den e-postadress du använt vid anmälan.

 

Efter kursen: 

Efter varje utbildning kommer deltagarna att få tillgång till omfattande instruktioner och demonstrationsmaterial som presenterats under kursen.

Carl-Magnus kommer att tillhandahålla ett Excelark som han har utvecklat specifikt för utbildningen. Detta Excelark kommer att finnas tillgängligt för alla deltagare. 

 

 

Genom Carl-Magnus instruktioner kommer ni att få en djupare förståelse för att bygga välorganiserade och effektiva Excel-modeller.

Ni kommer att lära er att använda bästa praxis för att strukturera och namnge celler, kalkylblad och arbetsböcker på ett sätt som underlättar återanvändning. Genom att tillämpa dessa metoder kommer ni att kunna skapa modeller som är intuitiva och lätta att navigera för användarna. 

En annan viktig aspekt som Carl-Magnus kommer att ta upp är att automatisera uppdateringarna av era modeller. Ni kommer att få insikt i hur ni kan använda Excel-funktioner för att effektivisera och förenkla processen att uppdatera och anpassa era modeller. Genom att automatisera dessa uppgifter kan ni spara tid och minimera risken för felaktigheter. 

Genom att delta i Carl-Magnus presentation kommer ni att få värdefulla verktyg och tekniker för att utveckla era Excel-färdigheter och skapa modeller som är återanvändbara och enkla att underhålla. Detta kommer att ge er en konkurrensfördel och öka er produktivitet när ni arbetar med Excel-modeller i er professionella miljö. 

3:12 modellen är en excelmodell, skapad av Carl-Magnus Falk, som utifrån företagets finansiella ställning söker upp och ger förslag på möjlig optimal fördelning mellan lön och utdelning för bolagets ägare. Därför kan modellen bidra till att företagaren inte betalar mer skatt än nödvändigt, alltså rätt skatt.

Under 2017 uppmärksammades 3:12 Modellen stort i media på grund av dess egenskaper. 3:12 Modellen stärkte t.ex  opinionen mot regeringens försämrade förslag på 3:12 regler för företagare genom att visa i kronor och ören hur regeringens förslag slog mot den enskilde entreprenören.