Falkögas Carl-Magnus Falk är expert på 3:12 reglerna. 

2017 skapade vår VD Carl-Magnus Falk den så kallade 3:12 Modellen. En rad tidningar skrev om 3:12 Modellen 2017.

3:12 Modellen är en Excelmodell som utifrån företagets finansiella ställning söker upp och ger förslag på möjlig optimal fördelning mellan lön och utdelning för bolagets ägare. 3:12 Modellen kan därmed bidra till att företagaren inte betalar mer skatt än nödvändigt, alltså rätt skatt.

Läs mer, klicka här

Carl-Magnus Falk kom på idén till 3:12 Modellen under sitt arbete som företagsrådgivare. Carl-Magnus ansåg att rådgivning kring 3:12 reglerna ofta skedde slentrianmässigt utan hänsyn till viktiga aspekter för den enskilda entreprenören. Så som exempelvis värdet av allmän pension eller möjligheten att ta ett huslån.  ”Det finns en brist vad gäller förståelsen för vad löner egentligen är värt relativt utdelning. Om du fått rådet ”ta 37 tkr i månaden i lön” så är du långt från ensam, det är nämligen ett ”standardråd” i branschen” säger Carl-Magnus.

Med 3:12 Modellen kan Falköga Företagsrådgivning exempelvis visa hur mycket pensionen är värd. Ni kan pröva modellen dirkekt på 3:12 Modellens hemsida, det är bara att klicka på knappen nedan. Det finns även en avancerad version av 3:12 Modellen. Ni kan efterfråga den genom att mejla kontakt@falkoga.com .

Under 2017 uppmärksammades alltså 3:12 Modellen stort i media på grund av dess egenskaper. 3:12 Modellen stärkte t ex  opinionen mot regeringens försämrade förslag på 3:12 regler genom att visa i kronor och ören hur förslaget slog. Carl-Magnus Falk var aktiv i opinionen mot regeringens förslag och hans kritik mot förslaget lyftes fram av en rad tidningar. Som tur är lades förslaget ner. Ni hittar länkar till artiklarna här nedan.

Tidningen Entreprenör:

”Så slår den höjda entreprenörsskatten mot ditt företag”

Läs artikeln HÄR

Företagande.se:

”Senaste 312-förslaget är obegripligt”

Läs artikeln HÄR,

Tidningen Balans:

”Den goda idén. Gratis rådgivningsmodell”

Läs artikeln HÄR

Bra Affärer:

”Nya 3:12 modellen underlättar för småföretagen”

Läs artikeln HÄR

Privata Affärer:

”Så slår nya 3:12 reglerna”

Företagande.se:

”Nya 3:12 Modellen kan minimera skatt och optimera uttag av lön och utdelning”

Läs artikeln HÄR

Tidningen Entreprenör:

”Höjd entreprenörsskatt inte en Stueplanslagstiftning”

Läs artikeln HÄR

Tidningsupplaga under 2017 som innhållit en artikel om 3:12 Modellen

Antal lästa (unika) artiklar om 3:12 Modellen på nätet under 2017

Personer som efterfrågat den avancerade versionen av 3:12 Modellen