Karriär

Vad innebär det att arbeta på Falköga?

Falköga är en redovisningsbyrå i expansion. Vi är nytänkande och bryter ständigt ny mark. Vi utmanar gamla arbetssätt för att skapa något nytt. Att arbeta på Falköga innebär att få vara med och påverka denna spännande resa.

Falkögas mål är också att skapa en riktigt bra arbetsplats. En arbetsplats där personens individuella behov får gehör men även en arbetskultur som präglas av laganda. En ska vara stolt över att arbeta på Falköga därför att Falköga levererar något nytt och bättre och därför att den enskilde får vara med och påverka och vara delaktig.

Falköga kommer alltid sträva efter att optimera förutsättningarna för alla som satsar på Falköga vad gäller ens personliga och yrkesmässiga utveckling. Att medarbetarna ökar och breddar sin kompetens är högsta prioritet för Falköga. Hos Falköga ska ingen känna att den stannar av i sin utveckling. Vi ska ständigt kunna utvecklas!

Lediga tjänster

Även om annonserna har ett datum som ligger längre tillbaka i tiden söker Falköga alltid ambitiösa medarbetare. Ni är alltid välkomna att skicka in en spontanansökan till kontakt@falkoga.com.

Vi hanterar alla ansökningar med största intresse, oavsett om vi har en aktiv rekryteringsprocess igång eller inte.

Varmt välkommen med din ansökan!

En del av min vision med Falköga är att skapa en arbetsplats där medarbetarna ges goda förutsättningar till att utveckla sig själva och sin kompetens.  OCH  en arbetsplats att vara stolt över. När det är dags för mig att lämna över, någon gång i framtiden, är detta något som kommer betyda mycket för mig. Att ha varit med och skapat sådana förutsättningar. Det är min övertygelse.

Carl-Magnus Falk

VD och auktoriserad revisor, Falköga Revision, Redovisning och Företagsrådgivning AB

Jag tycker att Falköga är helt underbart! Det är så kul att få den här möjligheten att utöva mina kunskaper rent praktiskt. Själv är jag i upplärningsfasen utav yrket och är därför oerhört tacksam för att Carl-Magnus valt att ta mig under hans vingar. En bättre motivation och förebild än honom är svår att hitta. Jag är långt ifrån klar med Falköga.

Johanna Edvinsson

Redovisningsassistent, Falköga Revision, Redovisning och Företagsrådgivning AB