Jane Jangenfeldt är en av investerarna i Figgy och medlem i advisory board. Jane är erfaren CFO med en bakgrund på bland annat Bokusgruppen som består av varumärkena Akademibokhandeln och Bokus.

 

Varför valde du att gå in som investerare?
– För mig var det ett enkelt val. Figgy är en genial produkt som kommer att underlätta för många som arbetar med ekonomi och årsredovisningar. Genom att använda Figgy förvandlar man med några knapptryckningar en vanlig “tråkig” årsredovisning till en mer säljande och tilltalande. Den kan locka alla bolagets intressenter till läsning.

Vad kan du bidra med i utvecklingen av Figgy?
– Under mina många år som CFO så har jag tagit fram årsredovisningar till både noterade bolag och mindre dotterbolag, något som kräver mycket arbete. Jag kan genom min erfarenhet bidra till att sätta fokus på det som är viktigt i en årsredovisning från mitt perspektiv, och på det som gör den mer tilltalande och lättläst.

Vad är det som gör Figgy så unikt?
– Vad jag vet så finns det inte någon liknande produkt på marknaden, den är därmed unik. Men framför allt är det att användandet av produkten kommer att vara prisvärd, enkel och tidseffektiv, vilket kommer att vara till gagn för många, många bolag. Min erfarenhet efter att ha läst många årsredovisningar genom åren är att det här är något som de flesta bolag behöver. En årsredovisning är ändå en produkt som alla bolag måste ta fram, och varför inte då göra den till en fin presentation som visar upp bolaget på bästa sätt.