”Figgy är en innovativ produkt med många möjligheter”

– Anna-Lena Olsson

Anna-Lena Olsson är en av investerarna i Figgy och medlem i advisory board. Anna-Lena är erfaren CIO och affärsutvecklare med en bakgrund bland annat inom konsult- och finansbranschen.

 

Varför valde du att gå in som investerare?

– Jag tycker Figgy är en attraktiv och innovativ produkt med många möjligheter. Figgy kommer utan tvekan att vara en enkel lösning på många små och medelstora bolags behov av en smidig och kostnadseffektiv publicering av den lagstadgade årsredovisningen. Dessutom kunde jag snabbt se att bolaget innehar tre starka och avgörande egenskaper: kompetens inom området, hög utvecklingstakt och ett innovativt tankesätt.

 

Vad kan du bidra med i utvecklingen av Figgy?

– Jag kommer att kunna bidra med erfarenhet inom affärsutvecklingen; att identifiera och lyfta fram marknadsvärde för eventuella köpare av produkten och stötta i det löpande arbetet med affärsplanens olika delar. Jag har dessutom många år bakom mig inom teknikbranschen och kan om så behövs vara bollplank inom det området också.

 

Vilken tror du är den största nyttan för användarna?

– Den största nyttan för användarna är att produkten är extremt enkel att använda och tydligt fyller sitt syfte till 100%. Den lämnar inga delar kvar i processen för företag att hantera på egen hand.