Falköga vill förbättra företagsklimatet - nu! Carl-Magnus Falk och Andreas Gartzell är på plats i Almedalen i detta ärende.
Falköga i Almedalen

Incitamenten för att starta företag i Sverige måste förbättras och riskpremien höjas. Det finns, med andra ord, uppenbarligen mer kvar att göra för att underlätta för våra viktiga entreprenörer. För oss är inte frågan angående 3:12 reglerna avklarad. Förenklingar av regelverket är nödvändiga.

En enkel 3:12 regel

Carl-Magnus Falk VD Falköga  och expert på 3:12 reglerna
Carl-Magnus Falk, VD Falköga och expert på 3:12 reglerna

Falköga förespråkar en enkel regel – delägare får utdelningsutrymme (20% skatt) till 50% av sin egen lön plus 20% av företagets totala lönesumma. Ingen huvudregel och ingen förenklingsregel. Lönekravet beräknas enkelt som två gånger utdelningsutrymmet men med ett tak/maxbelopp för lön på 500 tkr. Detta innebär att en enmanskonsult inte behöver tänka på lönekravet alls då denna regel är självreglerande för dessa företagare.

Uppmuntra löneuttag

Falkögas förslag skulle även innebära en viss försämring för företag som har ”tomma” bolag i syfte att ackumulera utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln. Men vill vi åstadkomma en riktig förenkling måste vi avstå från något, det är bara rimligt. Sen är ju grundsyftet med 3:12 reglerna att uppmuntra löneuttag, vilket vårt förslag gör. Och något Falköga uppmuntrar i sin rådgivning – till en viss gräns. Ty löneuttag är viktigt för SGI, allmän pension samt möjligheterna att låna pengar på banken.

Höjd riskpremie

Denna förenkling skull innebära mindre kostnader för våra entreprenörer vad gäller tid, energi samt onödig konsultation. Skattemässigt skulle det enligt mina beräkningar inte bli några väsentliga skillnader från nuvarande regelverk. När positiva synergieffekter räknas in i beräkningen tyder mycket på att vårt förslag snarare skulle leda till ökade skatteintäkter.