Nätvärksträffar för våra uppdragsgivare – för fler och bättre affärer!

Tisdagen den 23 januari har Falköga Business Group sin andra nätverksträff på Falkögas kontor på Kungsgatan 8, vilket känns oerhört roligt. Falköga Business Group hade sin premiär i november 2018 och det blev en lyckad träff som var uppskattad av deltagarna.


Hoppas nu bara att ni som läser dessa rader och själva driver en revision- eller redovisningsbyrå tar efter vårt exempel, så vi tillsammans kan hjälpas åt att förbättra vårt företagsklimat.


”Falköga älskar entreprenörer och vill göra allt vi kan för att underlätta och uppmuntra våra uppdragsgivare till fler och bättre affärer”, berättar Carl-Magnus Falk, som är vår VD och grundare.

Carl-Magnus Falk, VD & gundare av Falköga

”Redan för flera år sedan, när jag arbetade på Parameter Revision, insåg jag vilket otroligt nätverk en revision- och redovisningsbyrå sitter på. Problemet är dock att vi såklart inte kan sammanföra våra uppdragsgivare hur som helst på grund av våra strikta yrkesetiska regler vad gäller tystnadsplikt. Men detta kommer vi runt genom att deltagandet är valfritt. Falköga är själva medlem i det professionella nätverket BNI och vi vill tacka BNI för en del av idéerna till Falköga Business Group. BNIs motto är ”givers gain”, vilket innebär en övertygelse om att generositet med sina kontakter och sitt nätverk leder till ännu fler och ännu bättre affärer för det egna företaget”, fortsätter Carl-Magnus.

Tisdagen den 23 januari har Falköga Business Group sin andra nätverksträff på Falkögas kontor på Kungsgatan 8, vilket känns oerhört roligt. Falköga Business Group hade sin premiär i november 2018 och det blev en lyckad träff som var uppskattad av deltagarna.
Nätvärk för våra uppdragsgivare - För fler och bättre affärer
För fler och bättre affärer

Vi hoppas mycket på att Falköga Business Group kommer utvecklas och växa över tid och verkligen göra skillnad för våra uppdragsgivare. Förhoppningen är alltså att vi genom detta ska tillföra ytterligare värde till alla er som anlitar oss. Vi vill även understryka att nyttan av ett nätverk, såsom det vi nu håller på att skapa, inte enbart handlar om att öka sin försäljning. Här finns också möjlighet att knyta kontakter med företag från andra branscher som kan hjälpa en med det ena och det andra. Kanske behöver man en animerad film, hjälp med belysningen, en ny glasdörr eller kanske en catering. Affärer bygger på förtroende och tillit och en grogrund till detta kan fås av en gemensam nämnare. Vilket mycket väl kan vara ens revisionsbyrå. Falköga i detta fall.

Falkögas vision är att vi ska bli ”mer än ett företag”. Innebörden av denna vision är att vi ska sammanföra människor samt underlätta för entreprenörskap. Det är precis vad vi nu gör i och med Falköga Business Group. Hoppas nu bara att ni som läser dessa rader och själva driver en revision- eller redovisningsbyrå tar efter vårt exempel, så vi tillsammans kan hjälpas åt att förbättra vårt företagsklimat.

Vi ser positivt på att andra tar efter oss och också drar igång nätverksträffar för sina kunder. Vi på Falköga gillar allt som underlättar entreprenörskap, oavsett om det innebär att våra konkurrenter stärker sin ställning. Prio ett är ett bättre företagsklimat.

Väl mött där ute i entreprenörsdjungeln!