Falköga Business Group - ett nätverk för entreprenörer

Vi har startat nätverket för att våra uppdragsgivare och samarbetspartners ska kunna göra fler och bättre affärer
Mejla din anmälan här

Nästa tillfälle för Falköga Business Group:

 

 

Falköga älskar entreprenörskap och vi vill uppmuntra alla våra uppdragsgivare till att fortsätta bredda sina kunskaper och därigenom driva sig själva framåt. Ett led i arbetet  med denna målsättning är Falköga Business Group.

Falkögas vision är att vi ska bli ”mer än ett företag”. En innebörd av denna vision är att vi ska sammanföra människor samt underlätta för entreprenörskap. Falköga business Group underlättar entreprenörskap genom att skapa förutsättningar för fler och bättre affärer.

Visionen väckte tanken kring konceptet Falköga Business Group eftersom en revision- och redovisningsbyrå samlar så mycket kompetens på samma ställe. Vi skapar en plattform för våra uppdragsgivare att dela kunskap och kreativitet på ett sätt som är förenligt med dom åtaganden vi gör avseende tystnasplikt. Deltagandet är ju frivilligt och var och en väljer själv vad man delar med sig av på dessa nätverksträffar.

Vad är Falköga Business Group?

Falköga Business Group är ett nätverk som anordnar nätverksträffar där alla deltagare får presentera sin verksamhet kort och vad en behöver hjälp med. Mötena börjar med att Falköga bjuder på frukost och att vi minglar ett litet tag. Efter det får alla presentera sin verksamhet och så avslutar vi med mingel. Start 07.00 och klart 08.30, allas tid värdesätts och detta ska ses som ett rent affärsmöte. Falköga Business Groups möten är lika med produktivt arbete. Varje deltagare sägs ha i snitt 1500 ”varma” kontakter i sitt nätverk vilket ger en enorm potential till sådana här nätverksträffar.

Hur går jag med i Falköga Business Group?

Alla som känner oss på Falköga är välkomna att delta. Främst vänder vi oss till er som anlitar oss men även ni andra som på något vis är en del av vår vardag är välkomna! Ni anmäler er till

Falkögas verksamhet består av nedanstående tre delar:

Falköga Redovisning

Falköga Redovisnings mål är att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst medan vi håller ett Falköga på resten. Allt för Falköga handlar om att vara med och bidra till att förutsättningarna för Sveriges entreprenörer opitmeras. Falköga Redovisning gör det komplexa enkelt genom sitt samarbete med Fortnox.

Falköga företagsrådgivning

Falköga Företagsrådgivning ugår från ett fågelperspektiv. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om er situation, allt från bolagsrättsliga frågor till hur ni lägger upp ert privata pensionssparande. Vi arbetar proaktivt och engagerat för att ta fram långsiktiga och hållbara lösningar för dig och din verksamhet.

Falköga Revision

Falköga Revisions mål är att vara mer än ”bara en revisor ni träffar en gång om året”. Falköga Revision vill hjälpa och stötta er verksamhet med den värdefulla erfarenhet vi samlat på oss under åren från vårt revisionsarbete.  Ett arbete som ger oss goda förutsättningar för benchmarking samt insikt i best practice.