Falkwebben - ditt eget Falköga Space

Falkwebben är ditt eget Falköga Space. Falkwebben är en digital kommunikationsplattform som skapats av oss på Falköga Revision, Redovisning och Företagsrådgivning för att underlätta samarbetet med er som anlitar oss. Allt finns samlat på ett ställe, vilket ger tydlighet och transparens.
Kontakta oss här

Vi kallar det Falkwebben.

Allt började med en idé om service, engagemang och proaktivitet. Hur kan man nyttja den digitala utvecklingen på bästa sätt för att komma våra uppdragsgivare närmre? Vi ville helt enkelt utveckla en plattform för ökad kommunikation och transparens med målet att skapa en smidig och tydlig vardag för de som anlitar oss.  På så sätt föddes Falkwebben.

 

Vi erbjuder er som anlitar oss en 100% digital lösning för sin redovisning. Vi arbetar i Fortnox och på vår Falkwebb. Ett proaktivt engagemang är dock vårt absoluta fokus. Det innebär att vi hjälper alla, oavsett vilken digital nivå som man vill lägga sin redovisning på. Det innebär också att vi alltid prioriterar den personliga kontakten.

”Falköga omfamnar och applicerar digitalisering fullt ut, i alla led. Vi arbeter helt digitalt i Fortnox och använder vår Falkwebb, som vi skapat själva. Men digitaliseringen får aldrig komma före det personliga mötet. Den personliga interaktionen är och kommer alltid att vara prioriterad hos Falköga .”

Carl-Magnus Falk

VD, auktoriserad revisor och företagsrådgivare, Falköga

Fördelarna med Falkwebben

Vi samlar all information och korrespondens på ett och samma ställe för ökad transparens, enkelhet och trygghet i varje kunduppdrag.

Du som uppdragsgivare får en tydlig överblick. Du kan följa var vi är i varje uppdrag och process.

Vi får tillsammans möjlighet att utveckla vårt samarbete genom ökad dialog och kommunikation.

Detta ger dig som anlitar oss både ökad service och effektivitet.

Läs om Falkwebbens delar genom att klicka på knapparna under respektive ikon.

Falkögas uppdrag
Här kan du som anlitar oss lätt och tydligt se vilket/vilka uppdrag som du har beställt av oss. Under Falkögas uppdrag kan du fördjupa dig i en uppdragsbeskrivning av uppdragen så att du vet vad du kan förvänta dig från varje uppdrag. För att det ska kännas seriöst och tryggt, så listas även uppdragsrutinerna för respektive uppdrag där du som uppdragsgivare kan ta del av hur arbetet går till och vad som förväntas av er och av oss. Uppdragsansvar för varje uppdrag framgår på samma sida, vilket betyder att det är enkelt att få en överblick av det ansvar Falköga har gentemot er. 
Frågor till Falköga
Med denna funktion kan du som anlitat oss enkelt ställa en fråga. Frågan finns sedan tydligt att se så flera användare från er/vår organisation lätt kan följa vilka frågor som ställts och se svaren. Frågorna ligger sedan kvar samlade i en lista så det är smidigt att gå tillbaka och hitta både frågor och svar på tidigare ställda frågor. Detta blir som din egen personliga kunskapsbank där frågor som angår just dig och ditt individuella läge samlas och som du i efterhand enkelt kan titta tillbaka på. Du som anlitar oss har även en funktion där du kan kryssa i när du känner att din fråga är besvarad. Detta gör att det är tydligt för din rådgivare på Falköga när du är nöjd. Vi aviseras automatiskt via mail när en fråga ställts, och om ni vill får ni en avisering när svaret kommit.
Kompletteringar till Falköga
Här har vi på Falköga möjlighet att lägga in punkter och önskemål på kompletteringar vi eventuellt behöver från dig som anlitat oss under pågående uppdrag. Punkterna är således samlade på ett ställe och det är lätt för dig som kund att hitta vad som efterfrågats. Det är även en tydlig kanal där din rådgivare hos Falköga enkelt kan bocka av när kompletteringen är fullständig och du som uppdragsgivare tydligt ser vad som är klart. 
Gemensam Falkögemejl
Alla som anlitar oss tilldelas en individuell mejl dit all epostkorrespondens oss emellan kopieras. På så vis samlar vi all dialog via mejl på ett ställe. Det fungerar som en backup och som en tydlig katalog där endast dialog mellan uppdragsgivaren ifråga och oss sparas. Detta möjliggör en tydlig inkorg där det är enkelt att hitta ett visst mejl samtidigt som det är lätt att ta vid konversationen där den slutat. 
Falköga Kalender
Vi har en gemensam kalender där du som anlitar oss snabbt och lätt får en överblick över viktiga datum för exempelvis moms, privatdeklaration och årsredovisning. Denna kalender ska vara lätt åtkomlig från alla kundens enheter och ska förenkla er vardag. Tanken är att kalendern ska påminna varje kund om dennes göromål så att de utförs i tid. 
Ge Falköga en uppgift
Här kan du som uppdragsgivare tilldela oss en uppgift direkt. Uppgiften kommer då till oss på ett enkelt och smidigt sätt och vi får möjlighet att effektivt och snabbt ta hand om den. När en uppgift har inkommit via denna kanal försvinner den inte utan ligger kvar tills din rådgivare hos Falköga tagit hand om den. På så vis kan du som anlitat oss även enkelt följa upp hur det går med uppgiften utan att skicka ett mejl, det är bara att gå in och kolla på uppgiftens status! 
Gemensamt dokumentbibliotek
Vi har givetvis ett gemensamt bibliotek där vi kan lagra och dela dokument med varandra. Detta gör det enkelt att ta en bild på kvittot med mobilen och ladda upp till Falkögawebben på en gång så du som anlitar oss kan tänka på något annat. I dokumentbiblioteket finns alla avtal och avstämningar. Det är därigenom som alla filer kan organiseras och sparas smidigt där både du som uppdragsgivare och vi kan få en överblick och ha transparens mellan oss. Alla dokument oss emellan ska sparas här så att båda parter har koll.
Grunduppgifter
Vi samlar alla uppgifter om ert företag på ett ställe så vi lätt kan säkerställa att vi har rätt och uppdaterad information samt att ni vet vilka uppgifter vi arbetar utifrån. På så sätt förenklas vår kommunikation då allt är sammanställt och lättillgängligt för både dig som uppdragsgivare och för oss. Vår ambition är att förenkla dialogen kring uppgifter genom transparens och därigenom undvika missförstånd.  

Intresserad av att anlita Falköga?

Följ allt spännande som händer kring Falköga på sociala medier