Falköga är glada och stolta över att ha kunnat lansera vår kommunikationsplattform – Ditt Falköga Space

I denna text berättar vår VD Carl-Magnus Falk om Falkwebben, som vi kallar vår kommunikationsplattform.

Carl-Magnus Falk, VD, grundare och auktoriserad revisor på Falköga

Carl-Magnus Falk, VD, grundare och auktoriserad revisor. Falköga Revision, redovisning och Företagsrådgivning

-Som fostrad i restaurangbranschen har jag servicetänket i ryggmärgen. Men under mina år som revisor har jag sett en del tråkiga attityder i branschen och dem vill jag vara med och förändra. Ja, gå i bräschen! Kunden ska inte vara tacksam för att vi befattar oss med dem. Det är vi som ska vara stolta och glada över förtroendet att hjälpa dem i deras verksamhet. Jag vill att vi ska se varje kund och deras speciella behov. Det har därför känts naturligt att söka nya digitala lösningar för att göra interaktionen med oss både lättare, roligare och säkrare. Här vill jag understryka att det inte handlar om att göra avkall på det personliga mötet, vissa bankers digitalisering har fungerat som avskräckande exempel. Tvärtom! Det personliga mötet kommer alltid vara den mest betydelsefulla interaktionen för oss på Falköga.

Vi kan inte vara nöjda för att vi har skickat ett mail med instruktioner. Tvärtom kan en ändlös mailväxling vara en källa till problem. Det tror jag alla känner igen. ”Vilka har läst? Var ligger mailen? Finns det något jag missat? Hur ska nyanställda hitta samma information? Fråga igen för säkerhets skull – dubbelarbete.” Sådana dilemman får sin lösning i och med Falkwebben, där allt ligger samlat. Man behöver inte undra om man har skrivit och påmint. Behöver vi kompletterande underlag, så skriver vi det där. Har kunden en fråga så ställer de den där och vi svarar på samma ställe. På så vis ackumuleras frågor och svar till en skräddarsydd infobank och inga frågor faller mellan stolarna i en överfylld mejlkorg.

Vi har dokumentbibliotek där vi sparar gemensamma dokument, löpande anteckningar och en gemensam kalender där hållpunkter och viktiga datum finns markerade. Och man kan lätt ta del av nyheter från Falköga. Som till exempel när vi har kundevent som man inte vill missa. Det är en annan form av mervärde jag vill bidra till: nätverkande.

Läs mer om Falkwebbens delar här

-Utvecklandet av Falköga Space är ett led i att underlätta för våra kunder. Det är också ett tecken på det genuina engagemang vi känner för entreprenörer. Det är deras vardag som blir lättare i och med vår ”falkwebb” och om vi kan underlätta för entreprenörer betyder det allt för oss.

-I och med den här satsningen så går vi också i bräschen för den digitala utvecklingen hos byråer i vår storlek. Jag vill förändra branschen, öka servicetänket. Och vara transparent! Vi vill inte sitta och trycka på hemligheter som skulle spara tid och pengar åt de som anlitar oss.

Fördelarna med falkwebben sammanfattar jag gärna så här:
-Tidsbesparing. Man slipper exempelvis leta information  på olika ställen, så som en överfylld mejlkorg…
-Tillgänglighet. Alla användare når samma information. Nya anställda hittar allt lätt.
-Trygghet. Information tappas inte bort. Viktiga datum syns i kalendern.
-Transparens. Våra arbetsprocesser kan följas.
-Tydlighet. Vi behöver inte fundera på vad som ligger var. Vilket också underlättar när våra uppdragsgivare eller vi själva nyanställer.
-Trivsel. Man ska gilla att vistas i Falköga Space!
Jag tror också att vi når ett mervärde i och med att vi tillsammans bygger upp plattformen för just kundens behov. Det blir en utvecklande process. Och sammantaget frigörs energi och tid åt kunden att fokusera på sin verksamhet så de kan få ett skönare liv.

Falkwebben är en kommunikationsplattform som Falkögas VD Carl-Magnus Falk tagit fram.

Som jag ser det är ändå den digitala utvecklingen endast ett redskap för kommunikation. Bankerna t ex har gått för långt. Det personliga mötet har försvunnit. Vår kärna kommer alltid vara det personliga engagemanget. Och vi är människor som interagerar med uppdragsgivaren på vår Falköga Space! Det är en viktig skillnad mot mycket av den pågående digitaliseringen. Resurser kommer att frigöras till fruktbara möten, kreativitet och fokus på det man är bäst på. -Jag brinner för entreprenörer och känner stort engagemang i deras villkor. Kan jag bidra till att underlätta så är ingen gladare!

Till sist vill jag passa på att tacka Olivia Björner, som är Falkögas ”webbtjej”. Olivia har bidragit med både idéer och hårt arbete, vilket Falköga är glada över. Utan henne hade vi inte haft möjlighet att färdigställa Falkwebben med de resurser som varit tillgängliga.