Varför letar vi efter en delägare till Falköga Redovisning?

På ett av årets många ”säljmöten” jag varit på fick jag frågan varför jag arbetade med redovisning när jag är auktoriserad revisor. Jag förklarade då som det var – att det är en del i ett långsiktigt arbete med att bygga ett företag som kan erbjuda våra uppdragsgivare allt. Redovisning är grunden för allt företagande. Bra ordning på sina räkenskaper är en förutsättning för att kunna fatta bra beslut och därför började vi med redovisning.

I vår framtidsvision ser vi ett tjänstesamhälle där entreprenörer och företagare kommer efterfråga färre löpande samarbetspartners.

Färre löpande samarbetspartners innebär färre kontaktytor, vilket i sin tur innebär både tids- och energivinster. Som det ser ut nu har många företag en rad olika tjänsteleverantörer och ibland vet dom knappt vem som levererar vad. Detta bidrar till onödig stress bara i sig själv. Vår framtidsvision kommer alltså ställa högre krav på oss som uppdragstagare vad gäller vårt tjänsteutbud. Falköga började med redovisningsdelen – vilken del börjar ni med?

Och varför erbjuder vi 20 tkr i hittelön?


Vi på Falköga värdesätter vårt nätverk oerhört mycket och vill i alla lägen ge tillbaka till nätverket.

Det finns såklart en rad svar på frågan varför vi erbjuder hittelön men en av dom är att vi helt enkelt vill testa. Det är inte något vi har sett någon konkurrent göra (vilket vi inte är säkra på eftersom vi inte gillar benchmarking). Och eftersom ingen, så vitt vi vet, har gjort det blir vi direkt intresserade av att prova. Vi är ett innovativt företag som inte räds nya grepp. Den andra anledningen är att vi vill utmana rekryteringsbyråerna. Om vi betalar dom 50 tkr (eller mer) kan vi lika gärna betala nätverket 20 tkr. Varför inte?  Vi är väl medvetna om vad en del kan anse om detta men någon måste ju gå i bräschen och den rollen tar Falköga gärna. Om någon person i vårt nätverk hjälper oss att komma i kontakt med en framtida nyckelperson vill vi belöna denna person för en i så fall värdefull insats. Vi på Falköga värdesätter vårt nätverk oerhört mycket och vill i alla lägen ge tillbaka till nätverket. Falköga Business Group är ett annat exempel på vår vilja att ge tillbaka till vårt nätverk.


Varför letar vi då så offensivt efter en delägare till Falköga Redovisning?

Det enkla svaret är att det är det som krävs på en tuff arbetsmarknad. Men den rent strategiska anledningen är att vi nu arbetat hårt med att bygga upp strukturen kring vår redovisningsbyrå och vill ta nästa steg. Vilket är att börja fokusera på vår revisionsbyrå och på företagsrådgivning. På det rent personliga planet är det ju som så att jag är auktoriserad revisor och jag vill främst arbeta med företagsrådgivning och revision, även om jag tycker redovisning är superkul. För att jag ska kunna fokusera på revision och företagsrådgivning krävs det att vi får in en person som kan axla den ledande rollen för vår redovisningsbyrå.