Falkögas tjänster omfattar med andra ord allt för er och ert företags ekonomi.

Vi kan hjälpa er med redovisning, revision samt företagsrådgivning och skatterådgivning.

Vår breda kompetens innebär att ni inte behöver samarbeta med flera rådgivare. Om någon speciell spetskompetens skulle behövas löser vi det inom vårt nätverk.

Falkögas verksamhet består av nedanstående tre delar:

Falköga Redovisning

Falköga Redovisnings mål är att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst medan vi håller ett Falköga på resten. Allt för Falköga handlar om att vara med och bidra till att förutsättningarna för Sveriges entreprenörer optimeras. Falköga Redovisning gör det komplexa enkelt genom sitt samarbete med Fortnox.

Falköga Företagsrådgivning

Falköga Företagsrådgivning ugår från ett fågelperspektiv, vilket innebär att vi tar ett helhetsgrepp om er situation, allt från bolagsrättsliga frågor till hur ni lägger upp ert privata pensionssparande. Vi arbetar proaktivt och engagerat för att ta fram långsiktiga och hållbara lösningar för dig och din verksamhet.

Falköga Revision

Falköga Revisions mål är att vara mer än ”bara en revisor ni träffar en gång om året”. Falköga Revision vill hjälpa och stötta er verksamhet med den värdefulla erfarenhet vi samlat på oss under åren från vårt revisionsarbete.  Ett arbete som ger oss goda förutsättningar för benchmarking samt insikt i best practice.