Falkögas bidrag till Ukraina – KFUM Breviks kurs och lägergård.  

Gemenskap, engagemang och stöd är grundpelare för att tillsammans skapa möjligheter och förbättring i människans liv. Falköga berättar med stolthet att vi har bidragit med 50 000 kr till Ukrainahjälpen.

Det värmer våra Falkhjärtan att vi har haft möjlighet att bidra med vår hjälp till de behövande.  

 

Falköga bidrog till Ukrainahjälpen på KFUM Breviks kurs- och lägergård. Verksamheten utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Stiftelsen har till ändamål att främja barn- och ungdomsvård, fostran och utbildning. KFUM Breviks kurs- och lägergård tog under våren emot nio familjer (32 personer) från kriget i Ukraina. Finansieringen kom från privatpersoner, stiftelser samt lokalt och nationellt näringsliv. På grund av de bidrag de har tagit emot så har verksamheten nu tillräckligt med pengar för att garantera boende, mat och aktivering av barn och unga. Brevik är även först i Sverige med en försäkring kopplat till flyktingströmmen från Ukraina. Det tycker vi säger en del om modet och organisationen som finns på gården.  

 

Barnen fick husera på en lägergård byggd för barn och unga som möjliggjorde lek och en paus från krig och trauma. De fick även möjlighet att delta på sommarläger. Föräldrarna fick tillgång till lokala nätverk, inklusive jobb för alla vuxna under sommaren, och initiativet kunde tidigt förbereda Söderköpings kommun och Migrationsverket på att familjerna skulle få komma till Söderköping enligt den nya lagen som började gälla 1 juli 2022.  

 

Sex av familjerna är nu bosatta i Söderköping, två familjer har flyttat till andra städer i Sverige och en familj har åkt tillbaka till Kiev. I Söderköping har fem av åtta vuxna jobb i det lokala näringslivet. Barnen går i skola/förskola med vänner i närområdet.  Söderköpings kommun kunde tack vare initiativet ta emot familjer som kände sig hemma i staden då de från tidigt stadium besökt Söderköping genom det etablerade volontärnätverk som satts upp. 

 

Det är en obeskrivlig känsla hos oss på Falköga efter att få veta att vårt bidrag har hjälpt verksamheten att möjliggöra delar av deras vision. Vi vill förmedla till er att om man kan bidra till behövande så är det otroligt viktigt att man gör det!

Tillsammans hjälper vi varandra och skapar den värld vi vill leva i!