Falköga 2.0 – I huvudet på Carl-Magnus Falk!

Till att börja med vill jag förmedla att det är med stor glädje jag skriver dessa rader till er. Jag är glad och tacksam för det som varit men framförallt över det Falköga är nu och fortsätter utvecklas mot. Det vi kallar Falköga 2.0!

 

Det här är min berättelse.

När jag grundade Falköga i januari 2018 hade jag stora planer för vad jag ville åstadkomma. Jag förväntade mig snabb utveckling och var övertygad om att förutsättningarna för framgång i slutändan alltid låg i mina egna händer. Tron på att jag själv alltid genom hårt arbete kunde ta Falköga framåt var stark. Det skulle visa sig att höga krav på sig själv och otålighet inte är ett vinnande koncept i alla lägen. Det kan konstateras att vägen mot mina mål var gropig och tuffare än jag trott. I min envishet slutade dock aldrig sökandet efter den sista pusselbiten som skulle ta oss i mål. Att jag nu besitter vetskapen om vad det var som saknades i början av 2018 har jag ingen tvekan om. Vad är då skillnaden idag, mars 2022?

Läxan för mig blev att inse vikten av att ta hjälp och jobba tillsammans med andra. Hur viktigt teamarbete faktiskt är och att tålamod är en viktig faktor för att lyckas. Jag har också alltid haft ett öga för vad jag och andra är bra och mindre bra på. Jag ser folks egenskaper. Först i och med starten av Falköga förstod jag hur avgörande dessa faktorer är. I jämförelse med mitt tidigare tankesätt fick jag en ny och klarare bild av vad som faktiskt är viktigt i frågan om förutsättningar för bra och resultatrikt företagande. Ensam är inte alltid starkast.

Resultatet blev insikten i att arbete i team tillsammans med tålamod är de absolut viktigaste framgångsfaktorerna – en insikt som lagt grunden för det Falköga vi ser idag. Vikten av dessa blev ännu tydligare för mig vid årsskiftet 2019 när jag tillsammans med mina kollegor från Falköga grundade mitt andra företag Agoy.  Agoys egen historia, resan från idé till försäljningen till Fortnox och allt fantastiskt som hänt på vägen går att läsa mer via länken här

Falköga är otroligt viktigt för mig. Erfarenheterna jag skaffat mig genom Agoys uppstart är något som idag gynnar Falköga på ett sätt jag är mycket tacksam för. Vi har under de senaste 1-2 åren konsoliderat oss, rekryterat rätt personer och jobbat hårt för att bli det starka team som kan låta Falkögas verksamhet nå nästa nivå. Kärnan i Falköga har under hela resan varit densamma och vi har aldrig släppt blicken från vår vision. Processen har samtidigt varit mycket betydande i Falkögas utveckling och har följts av lärdomar vi ständigt har med oss i det dagliga arbetet. Vi har envist fortsatt rekryteringsprocessen och processen att bygga den stabilaste av grunder för våra rutiner och vårt digitala arbetssätt. För oss var det viktigt att skapa en positiv och inkluderande arbetskultur i syfte att kunna stärka och lyfta fram våra värdeord – ”Ett proaktivt engagemang”.

 

Vi är återigen redo att expandera och blickar förväntansfullt framåt mot Falkögas fortsatta resa.

Med hög kompetens hos våra medarbetare, ett ännu högre engagemang och proaktivt arbetssätt är Falköga här för att hjälpa just din verksamhet att bli det du drömmer om.

Nu är vi Falköga 2.0! Satsa på Falköga så satsar Falköga på er!

 

Varma hälsningar
Carl-Magnus Falk

 

Genom att klicka på någon av nedanstående 3 bilder kan ni läsa om några av Falkögas nya och duktiga medarbetare.

 

Gregory Maliti, Revisor hos Falköga Revision och Rådgivning AB.

Hanna Erlandsson Lönn – Auktoriserad Redovisningskonsult hos Falköga Redovisning och Rådgivning AB.

Matilda Karlsson, Redovisningskonsult hos Falköga Redovisning och Rådgivning AB.