I en VDs huvud

I en VDs huvud

Varför letar vi efter en delägare till Falköga Redovisning? På ett av årets många ”säljmöten” jag varit på fick jag frågan varför jag arbetade med redovisning när jag är auktoriserad revisor. Jag förklarade då som det var – att det är en del i ett långsiktigt...
Falköga letar efter en ny delägare

Falköga letar efter en ny delägare

Nu är det snart ett år sedan vi grundade Falköga Revision, Redovisning och Företagsrådgivning. Det dags att ta in en delägare. Vi är ett expansivt företag och vi kommer omsätta nästan 2 Mkr första året. Vi har hittills fokuserat hårt på vår redovisningsdel och är nu i...